projektowanie architektury to zawód, sposób i styl życia
EX AMOR IN SAPIENTIA STABILIS
emblem
Pracownia Autorska DOMY POLSKIE ®
arch. Beaty Kazimierskiej - Korsak
Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów
MA - 0339
Uprawnienia Projektowe
Wa - 359/90
Rok założenia
1990
Członek Oddiału Warszawskiego
SARP
świetny warsztat projektowy, ogromne doświadczenie, wybitnie zdolni projektanci
Projektujemy wyłącznie na indywidualne zamówienie, nie sprzedajemy projektów gotowych, projektujemy dla Państwa.
Dorobek projektowy

 

Zespół projektowy i projektanci współpracujący


Architektura:

główny projektant- mgr. inż. arch. Beata Kazimierska-Korsak (nr. upr.: Wa-359/90, MA-0339)

sprawdzający architektury: mgr inż. arch. Włodzimierz Jastrzębski (upr. proj. nr: St-605/77, MA-1129)


Konstrukcja:


główny projektant- mgr inż.budownitwa Dariusz Zatoń (nr. upr.:37/2001, SKL/BO/7424/02)

sprawdzający konstrukcji: mgr inż. budownictwa Maciej Jaszczyk (nr. upr.: SLK/5260/POOK/14,SLK/BO/8809/14)

(wcześniej: mgr inż. Elżbieta Sudomir (nr. upr.: St-67/85)
sprawdzający konstrukcji: mgr inż. Jolanta Figura (nr. upr.: 301/Lb/2000))

Intalacje elektryczne

główny projektant: mgr inż. Wojciech Ber (nr. upr.: St-724/83, MAZ/IE/0201/02)

sprawdzający : mgr inż. Wojciech Paweł Królak (nr. upr.: MAZ/0424/POOE/11, MAZ/IE/0121/12)


Intalacje sanitarne, c.o., gazowe, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja


główny projektant - mgr inż. Tomasz Dworak (upr. proj. nr: St-341/84, MAZ/IS/7013/01)


mgr inż. Tomasz Michalicki (upr. proj. nr: MAZ/0450/POOS/08, MAZ/IS/0124/09)
mgr inż. Agnieszka Ruta
mgr inż. Kinga Sołomko
sprawdzający: Paweł Cieplak (upr. proj. nr: MAZ/0504/POOS/06, MAZ/IS/0085/07)


Instalacje teletechniczne
mgr inż. Marek Wasilczuk
sprawdzający:


Projekty drogowe
mgr inż Maciej Potrawiak

 

Projekty zieleni
mgr inż. arch. krajobrazu Paweł Bartman

 

Opracowania środowiskowe
mgr inż. Michał Fic

 

Projekty melioracyjne
mgr inż. Władysław Lewandowski

 

Rysunki akwarelą
mgr inż. arch. Marek Sternicki