projektowanie architektury to zawód, sposób i styl życia
EX AMOR IN SAPIENTIA STABILIS
emblem
Pracownia Autorska DOMY POLSKIE ®
arch. Beaty Kazimierskiej - Korsak
Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów
MA - 0339
Uprawnienia Projektowe
Wa - 359/90
Rok założenia
1990
Członek Oddiału Warszawskiego
SARP
świetny warsztat projektowy, ogromne doświadczenie, wybitnie zdolni projektanci
Projektujemy wyłącznie na indywidualne zamówienie, nie sprzedajemy projektów gotowych, projektujemy dla Państwa.
Dorobek projektowy

mgr inż. arch.

Beata Kazimierska – Korsak
Wa-359/90 ; MA-0339

 

 

Wykształcenie i praktyka zawodowa:


1980 – 1986 studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej;
egzamin dyplomowy z wyróżnieniem z architektury sakralnej, promotor: prof. dr arch. Krzysztof Dyga


1983/1984 stypendium w Szkole Architektury Uniwersytetu w Detroit, USA


1986 rozpoczęcie stałej współpracy z czasopismem Murator i Architektura – Murator, polegającej na nieodpłatnej publikacji projektów i uczestnictwie w czatach internetowych jako zaproszony gość


1989/1990 praktyka projektowa w pracowniach architektonicznych Paryża, praca przy wykonywaniu projektów na konkursy architektoniczne z zakresu użyteczności publicznej i dworców lotniczych oraz przy projektowaniu hoteli i ośrodków wczasowych


1990 uzyskanie uprawnień projektowych i rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, powołanie do życia Pracowni Autorskiej DOMY POLSKIE arch. Beaty Kazimierskiej – Korsak, która ukształtowała nowy styl w architekturze polskiej - „Nowy Narodowy Romantyzm”. Pracownia działa nieprzerwanie do dziś. Dorobek twórczy – o imponującej w skali pojedynczego projektanta objętości – stanowi około 1200 zrealizowanych projektów rezydencji, budynków mieszkalnych jednorodzinnych, osiedli mieszkaniowych, w tym najbardziej prestiżowego osiedla w Polsce „Ventana” w Walendowie pod Nadarzynem, obiektów użyteczności publicznej, budynków dla przemysłu, służby zdrowia , obiektów małej architektury, reprezentacyjnych ogrodzeń, projektów wnętrz etc, zrealizowanych na terenie całej Polski, jak i poza jej granicami, np. w Rosji, na Ukrainie, w Chinach. Projekty dla znanych i znaczących postaci z obszaru gospodarki, polityki, ze świata kultury i sztuki.


2002 nagroda „Mister Budownictwa 2002” dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Lipowej 34 w Inowrocławiu


2009 pierwszy wykład na temat architektury dworu polskiego w oryginalnym, autorskim ujęciu tematu poświęcony kształtowaniu archetypu dworu polskiego a następnie przekształcaniu tego archetypu, wykład w dwóch częściach łącznie ponad 400 ikonografii i blisko 4 godziny wykładowe, który wygłaszany był później wielokrotnie również dla tak wymagających słuchaczy jak członkowie Związku Szlachty Polskiej ( aż dwukrotnie) gdzie spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem.


Posiadane uprawnienia:

  • Stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie z dnia 31.12.1990, nadające uprawnienia nr Wa-359/90
  • Zaświadczenie, że jestem członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów o numerze ewidencyjnym MA-0339.


Działalność społeczna:

Członek Zarządu (poprzedniej kadencji -skarbnik) Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego pod patronatem Marszałka Sejmu RP;

Członek Zarządu ( vice-prezes ) Fundacji "Ziemia Dobrzyńska"